Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
Печат Е-поща

CREON®

Прогромен пакет за управление и визуализация на технологични процеси

 

 


Пакетът е предназначен за автоматично управление на технологични процеси. Състои се от два продукта - CREON EDITOR и CREON INTERPRETER , работещи под WINDOWS®.

CREON EDITOR e инструментът за описание на системата, подлежаща на автоматизация. Фактическото управление на технологичния процес се осъществява от CREON INTERPRETER , който използва базата данни, създадена чрез CREON EDITOR

 

CREON® работи в три основни режима:

 • Пълен контрол (Exclusive Control)
 • Супервайзор (Supervisor)
 • Монитор (Monitor)

Когато управлението на процеса се извършва в режим "Пълен контрол", изпълнението на алгоритмите и действието на обратните връзки се осъществяват по програмен път. Връзката с обектите се осигурява чрез специализирани входно/изходни блокове или през съответните портове на програмируемите индустриални контролери в зависимост от архитектурата на системата.В режим "Супервайзор" или "Монитор" изпълнението на функциите по управление на процеса се поема от системните контролери, а CREON® се използва като мощно средство за наблюдение, регистрация и визуализация.

Основни характеристики:

 • възможност за едновременно действие на няколко приложения за управление на различни процеси
 • обектно-ориентиран подход при разработката на проекта
 • графично представяне на алгоритмите
 • често използвани в практиката стандартни алгоритми за управление са вградени в продукта
 • функция "програмен барабан"
 • работа с "рецептури"
 • архивиране и графична визуализация на резултатите от управлението
 • възможност за откриване, корекция на грешки и настройка на проекта
 • комуникация с произволни външни контролери (PLC's)
 • вграден драйвер за връзка с мрежа LonWorks® и поддържане на
 • специализиран диалог с модулите MOUVON®
 • генериране на сигнали за аларми и извикване на процедури за реакция в критични ситуации
 • повишена надеждност чрез резервиране на ресурсите
 • висококачествен графичен интерфейс, съобразен с възприетите индустриални стандарти
 • едномерна анимация на хода на процеса
 • повишена функционалност: времето за създаване на проекта се съкращава чувствително
 • не се изискват специални познания за ползване на пакета