Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
Печат Е-поща

Многофункционален модул Mouvon SCMF

Предназначение
Mouvon SCMF е модул от серията интелигентни микроконтролери, работещи в индустриална мрежа LonWorks. Mодулът се използва за изграждане на автоматизирани системи за управление на технологични процеси, както и за реализация на сградна автоматизация (управление на отопление, вентилация, кондициониране на въздуха, охладителна техника, възвращаеми източници на енергия, в т.ч. в "пасивни", "зелени" сгради и други енерго-спестяващи технологии).  


 

SCMF

Mouvon SCMF е разработен специално за многоканално измерване на температури (-40?C   до +80?C) със сензори, произвеждани във фирмата. За да отговори на допълнителните изисквания на системите, в които се използват други външни активни и пасивни сензори, в него са предвидени: аналогови входове/изходи, чиито функции могат да се избират и превключват според конкретните нужди; електрически изолирани цифрови входове за статични или импулсни сигнали (честота/ период/брой импулси) и изходи за директно управление на външни изпълняващи устройства (високо/ниско-волтови релета, лампи, LED или TTL-съвместими входове). Модулът се програмира и конфигурира свободно по мрежата.
Визуална информация за статуса на входовете и изходите и за функционалността на модула се осигурява чрез съответни светодиодни индикатори. Модификация на базовата му конфигурация включва часовник за астрономическо време за управление на приложенията и разпределение на задачите в реално време. Mouvon SCMF е с вграден PID-регулатор и интерпретатор на логика.

 


Технически данни

Общи

 • Опции на моделите: Mouvon 16 TDA 47/17 (базова модификация); Mouvon 16 TDA 47/17 RTC (с вграден часовник за реално време)
 • Захранване: +/- 10 -35VDC (без значение за поляритета) или 7 - 17VAC;
 • Консумация: 1,5W
 • Степен на защита: IP40
 • Изисквания към околната среда: -40?C (-40?F)  до +80?C (+176?F); от 10 до 95 % относителна влажност (без кондензация)
 • Захранващи изходи : +5VDC / 100mA - за активни сензори

Входни сигнали

 • Аналогови: 3 канала с обща 0 (GND): всеки за ток или напрежение; 15 bits; честота на сканиране - 850ms
  • Напрежение A_In 1 / 2 / 3 : Входно напрежение за всеки канал  - от 0 до +5V DC  / +10V DC - програмируем обхват; Rin=400 kOhm
  • Ток A_In 1 / 2 / 3 : Входен ток за всеки канал - от 0 до +25mA DC; Rs = 200 Ohm, вграден резистор
 • Цифрови: 16 канала; импулсни и PWМ сигнали (TTL- съвместими)
  • Температура: Използван метод на директно цифрово измерване и преобразуване на температура-продължителност на импулс; TTL- съвместими.
   • Канали  1-16: -40?C до +150?C; точност & разд. способност - 0,1?C след калибриране; възможно е усредняване (по време и брой отчети)
  • Цифрови: 2 канала,  галванично разделени; Нива: ниско - (0 - +8)V / високо (+12 - +24)V;  защитени от неправилно свързване +/-
   Само за D_In 1- режим ON/OFF  или  брой импулси/ период; D_In 2 - режим ON/OFF

Изходи за управление

 • Аналогови: 2 канала с обща 0 (GND); всеки за ток или напрежение; 12 bits.
  • Напрежение: Изходно напрежение за всеки канал (1 и 2)  - от 0 до +10V DC ; RL=1 kOhm
  • Ток: Изходен ток за всеки канал (1 и 2)  - от +2 до +25mA DC
 • Цифрови: D_Out 1/2/3/4 - пасивни (необходимо е външно захранване)  ? +36VDC
  • Изходи D_Out 1 / 2 / 3: I out ? 600mA ; не се изискват обратни диоди за индуктивен товар
  • Изходи D_Out 4: I out ? 300mA ; не се изискват обратни диоди за индуктивен товар

LED индикатори

SCMF_1

Свързване

 

SCMF_2

 

CviLux конектор – серия CP35 (www.cvilux.com.tw )

P1 – 20 контакта (М) – CP35 20 P 1H00 (на модула) ; съвместим с CP35 20 S0010 (Ж)
P2 – 16 контакта (М) – CP35 16 P 1H00 (на модула) ; съвместим с CP35 16 S0010 (Ж)

 

Конектор_P1 – 20 извода_горен

Зелени LEDs

вкл.

?

 

?

изкл.

Зелини LEDs

T3

T2

T1

T0

 

 

 

 

 

T3

T2

T1

T0

? ? ? ?

T?_Chan – 16

19

 

20

T?_Chan – 1

?

?

?

?

? ? ? ?

T?_Chan – 15

17

 

18

T?_Chan – 2

?

?

?

?

? ? ? ?

T?_Chan – 14

15

 

16

T?_Chan – 3

?

?

?

?

? ? ? ?

T?_Chan – 13

13

 

14

T?_Chan – 4

?

?

?

?

? ? ? ?

T?_Chan – 12

11

 

12

T?_Chan – 5

? ? ? ?
? ? ? ?

T?_Chan – 11

9

 

10

T?_Chan – 6

? ? ? ?
? ? ? ?

T?_Chan – 10

7

 

8

T?_Chan – 7

? ? ? ?
? ? ? ?

T?_Chan – 9

5

 

6

T?_Chan – 8

? ? ? ?

Захранване за температурните сензори - GND

3

 

4

Захранване за температурните сензори - +5V

D_In 1

1

 

2

D_In 2

Заб. : Изв_3 & Изв 4 – Изходи за захранване САМО на нисковолтови устройства ( +5V_стаб. / ? 100mA )
Изв_1 & 2 (входове)  – 0 ? +24V (ном)
Изв_3 – Захранване GND – 0 Волт (GND) за температурните сензори & 0 Волт (GND) за цифрови изходи 1- 4
Изв_4 – Захранване +5VDC за температурните сензори

Конектор _P2 – 16 извода _долен

D_In 1&2 Common GND

15

 

16

D_Out 1 – 4 Common +V(protect)

D_Out_1

13

 

14

D_Out_2

D_Out_3

11

 

12

D_Out_4

Analog I/O GND

9

 

10

Analog In_1 +5 ? +10V/ 0 ? 25 mA

Analog In_2 +5? +10V/ 0 ? 25 mA

7

 

8

Analog In_3 +5 ? +10V/ 0 ? 25 mA

Analog Out_1 +5 V / 0 ? 25 mA

5

 

6

Analog Out_2 +5 ? +10V/ 0 ? 25 mA

Захранване на модула 24VDC/17VAC

3

 

4

Захранване на модула 24VDC/17VAC

LonWorks_Net A

1

 

2

LonWorks_Net B

Заб. : Напрежение на изв. 16 ? + 50VDC (да се спазва полярността!)
Изв_3 & 4 - входове за захранване на модула (няма определена полярност на свързване)

 

Монтаж

Модулът се монтира в шкаф върху стандартна DIN - релса.

 

Размери

(Шx В x Д) 79 x 25 x 91 мм