Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
Печат Е-поща

Универсален преобразувател на протокол MOUVON GW

Предназначение

Универсалният преобразувател на протокол (Gateway) извършва електрическо съгласуване и прехвърляне на информацията (команди и данни) между индустриална мрежа LonWorks® и произволна външна система с RS-232 или RS-485 интерфейс.

GW

 

Типични приложения:

 • поддържане на съвместна работа в мрежата на програмируеми контролери, интелигентни сензори и изпълнителни механизми;
 • преход към друг тип индустриални мрежи;
 • администриране (наблюдение и управление) на действието на LonWorks® мрежа от страна на стандартен РС с използуване на подходящ софтуер.

Стандартната двупроцесорна конфигурация на модула включва:

 • Вграден LonWorks® -възел ( node), участвуващ в мрежата и интерфейсен блок, поддържащ комуникацията с външната система и преобразуването на съобщенията (команди и данни между протокола LonTalk® и специализирания потребителски протокол).
 • LonWorks® -възелът е конструиран на базата на Neuron® 3150® Chip (5 или 10 Mhz). Специализираният мрежов софтуер е отделен от потребителската програма, за която е предвидена независима ROM-памет (UVEPROM, EEPROM, FLASH - според опцията) с обем 16/32КВ. 28 КВ буферна памет (CMOS SRAM с резервно захранване) позволява асинхронна обработка на информацията от мрежовия процесор и поддържане на приложенията в мрежата. Мрежовият обмен се осигурява от трансивер FTT-10A по усукана двойка на честота 78k b/s.
 • Интерфейсният блок е реализиран като втори, вграден в модула, независим 8- битов компютър с процесор МС68НС11; има 32КВ програмна памет (тип според опцията) и 28 КВ буферна оперативна памет (CMOS SRAM с резервно захранване). Серийната връзка с външната система се поддържа по стандартен EIA-232С -интерфейс със скорост 1200 до 38,4k b/s.
 • 4КВ обща DualPort SRAM с резервиране на операциите: четене/запис, осигурява безконфликтната връзка между двете функционални единици на модула.
 • Захранването на модула се осигурява от външен източник 12 ? 42Vdc/ac или 220V ac.

Предлагани модификации:

 • MOUVON GW / М - Преобразувател на протокол LonTalk® / Modbus RTU
 • MOUVON GW / Y - Преобразувател на протокол LonTalk® / York Talk
 • MOUVON GW / C - Преобразувател на протокол LonTalk® / Carrier Data Link
 • MOUVON GW / S - Електрическо съгласуване LonTalk® / Serial Link (EIA-232)

Монтаж

Модулът се монтира в шкаф върху стандартна DIN - релса.

Размери
(Шx В x Д) 79 x 25 x 91 мм