Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
Програмни продукти
Печат Е-поща

SANDRA® - CASE Designer

Програмен пакет за автоматизирано проектиране на системи за управление на технологични процеси по метода на функционалния анализ (SADT)


Програмният продукт SANDRA е Computer-Aided Software Engineering (CASE) Designer, в основата на който е заложен метода на функционалния анализ SADT (Structured Analysis and Design Technique). SANDRA е съвременно средство за анализ, обхватно описание, проектиране и тестване на функционалното действие на системите, като проследява причинно- следствените връзки на всяка функция от общото към частното и обратно. Продуктът генерира автоматично програмен код, изпълняван от интерпретатор, вграден в модулите MOUVON. Чрез него се осигурява пълно съответствие между описанието (заданието) и реализацията на проекта, дава се възможност за валидация на приложенията в съответствие с международните стандарти за контрол на качеството и се предоставя сценарий за тяхното тестване. Връзката с потребителя се осъществява на естествен език.

Продължение...
 
Печат Е-поща

QUANTAMAGNUM LM

Софтуерна система за администриране на индустриални мрежи


QUANTAMAGNUM LM е съвременна система за администриране на индустриални мрежи с удобен интуитивен интерфейс. Тя служи за изграждане, инсталиране,настройка, диагностика и поддръжка на отворени, взаимодействащи индустриални мрежи на базата на технологията LonWorks®. Системата е своеобразна симбиоза между продукта на PointL QuantaMagnum® и фирмения софтуер на ECHELON LonMaker. Специално разработените програмни plug-in -блокове позволяват директен диалог с модулите MOUVON® при конфигурирането им и осъществяване на оперативната връзка.

За повече информация ...

 

 
Печат Е-поща

CREON®

Прогромен пакет за управление и визуализация на технологични процеси

 

 


Пакетът е предназначен за автоматично управление на технологични процеси. Състои се от два продукта - CREON EDITOR и CREON INTERPRETER , работещи под WINDOWS®.

CREON EDITOR e инструментът за описание на системата, подлежаща на автоматизация. Фактическото управление на технологичния процес се осъществява от CREON INTERPRETER , който използва базата данни, създадена чрез CREON EDITOR

Продължение...