Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
Печат Е-поща

Модул за управление на електрически изпълнителни механизми MOUVON POSE

Предназначение

Модулът е предназначен за управление на електрически изпълнителни механизми с ъгъл на завъртане до 90 градуса. Служи за позициониране, регулиране, ON/OFF действие. В него е вграден патентован безконтактен датчик за обратна връзка по положение, чрез който се осъществява управлението на изпълнителния механизъм и се реализират различни схеми на регулиране. Модулът прави излишни износващите се механични части (крайни изключватели, датчици за положение и спирачки) на изпълнителните механизми.

POSE_module

POSE

POSE_Meo

Технически данни

  • Точност на позициониране: ± 0.5%.
  • Захранване: 220 V - за управление на еднофазен и 3x380 V - за управление на трифазен електродвигател.
  • Интерфейс: LonWorks.
  • Вграден интерпретатор на логика (за изграждане на автоматизирани системи с разпределена логика по мрежата).
  • Възможност за линеаризация на кривите на регулиращите вентили.
  • Вградени 2 броя PID- регулатори (за реализация на каскадно управление).
  • Вградена електронна схема за смяна посоката на въртене без използване на контактори.
  • Широки възможности за диагностика на изпълнителния механизъм.
  • Усточйвост при работа в среда с високи електромагнитни смущения.

Монтаж

Модулът се монтира в тялото на изпълнителния механизъм или в отделна кутия до него.