Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
Печат Е-поща

Модул за управление на пневматични изпълнителни механизми MOUVON POSP

Предназначение

Модулът е предназначен за управление на пневматични изпълнителни механизми с ротационно (90°) или линейно действие. Служи за позициониране, регулиране, ON/OFF действие. Управлението на изпълнителния механизъм се осъществява чрез безконтактен датчик за обратна връзка на положението (собствен патент). Модулът се предлага в съчетание с вградени или външни пневматични разпределители на въздуха (с електрическо управление) за които не се изисква филтриране на промишления въздух.

POSP_rot

POSP_lin


Технически данни

 • Точност на позициониране: ± 0.5%.
 • Работен температурен диапазон: от -20 до +85 °C.
 • Захранване: 24 VDC / 30mA (без консумацията на електровентилите).
 • Възможност за управление на електровентили с ток до 0.5 А
 • Интерфейс: LonWorks.
 • Вграден интерпретатор на логика (за изграждане на автоматизирани системи с разпределена логика по мрежата).
 • Възможност за линеаризация на кривите на управляваните вентили.
 • Вградени 2 броя PID- регулатори (за реализация на каскадно управление).
 • Лесно приспособим към всякакви съществуващи изпълнителни механизми.
 • Предоставя възможност за решаване на всякакви механични и кавитационни проблеми.
 • Степен на защита: IP68 (потопяем); ЕЕx m II T6- взривоoбезопасено изпълнение (с вградени електровентили).
 • Устойчивост на износване: неограничена във времето за електронната част и 100 милиона превключвания за вградените електровентили.

Програмиране

MOUVON POSP може да бъде програмиран самостоятелно или като част от управляваща система.

Размери

(Шx В x Д) 140 Х 77,5 Х 66 мм и 234 Х 77,5 Х 66 мм (с вградени електровентили и пневматични разпределители в корпуса).

Монтаж

Специално присъединяване