Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
Входове и изходи
Печат Е-поща

Модул аналогови входове MOUVON ANAI

 

Предназначение
Модулът MOUVON ANAI преобразува, контролира и анализира аналогови сигнали от широк спектър съвременни датчици. Той може да бъде конфигуриран като отделно звено в мрежата LonWorks.

 

 

ANAI_1

Продължение...
 
Печат Е-поща

Модул дискретни входове / изходи MOUVON DIDO

 

Предназначение

Модулът MOUVON DIDO може да бъде използван като самостоятелно устройство (микро PLC), както и като отдалечен вход/изход.

Продължение...
 
Печат Е-поща

Модул дискретни входове / изходи MOUVON DIO16

Предназначение
MOUVON DIO16 е интелигентен контролер с 16 цифрови входа и 16 цифрови изхода.

 

 

DIO16

Продължение...
 
Печат Е-поща
Многофункционален  модул MOUVON MFM

Предназначение
Модулът служи за управление и контрол на работата на трифазни електрически двигатели с мощност 1 - 250kW


 

MFM

Продължение...
 
Печат Е-поща

Многофункционален модул  MOUVON RC

Предназначение
MOUVON RC e интелигентен  контролер  за дистанционно управление, базиран на LonWorks индустриална мрежа.

 

RC

Продължение...
 
Печат Е-поща

Модул MOUVON SH

Предназначение
Mouvon SH  е концентратор на данни в мрежа LonWorks.

 

 

SH

 
Продължение...
 
Печат Е-поща

Многофункционален модул Mouvon SCMF

Предназначение
Mouvon SCMF е модул от серията интелигентни микроконтролери, работещи в индустриална мрежа LonWorks. Mодулът се използва за изграждане на автоматизирани системи за управление на технологични процеси, както и за реализация на сградна автоматизация (управление на отопление, вентилация, кондициониране на въздуха, охладителна техника, възвращаеми източници на енергия, в т.ч. в "пасивни", "зелени" сгради и други енерго-спестяващи технологии).  


 

SCMF

Продължение...