Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

Автоматизирани системи за управление на технологични процеси с разпределена логика на базата на стандартна мрежова технология LonWorks
Софтуерни продукти за оптимизирано проектиране, инженерна поддръжка по мрежата и визуализация на автоматизираните системи и на управлявания процес

Пълна гама от апаратни средства с които се изгражда промишлена и сградна автоматика с разпределена логика (интелигентни позиционери на електрически и пневматични изпълнителни механизми, цифрови и аналогови входове/изходи, преобразуватели на протоколи)
Интелигентни сензори със специално предназначение
Модерни системни решения за промишлеността и строителството
Повишена функционалност и сигурност на приложенията
Ниски цени на предлаганото оборудване и услугите
lonworks_bg софтуер Входове и изходи Интелигентни позиционери Преходи Специализирани Сензори